воно дзвеніло скласти речення
Допоможіть скласти діалог на тему "плани на літні канікули" !
речення зі словом по-домашньому,по-восьме
Какой род у слов:iндiйцi, зуби, волокна?(Напишите род возле слова в скобках)! Заранее спасибо!
чим вигодовують своїх малят ластівки?/
Синтаксичний розбір речення; "Земля, засипана весняними квітами, нагадувала килим." ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА
рречення со словами кінь вершниця
Перебудуйте речення(роздiловi знаки пропущено) так, щоб у ньому ставились двокрапка i тире: Автотраси звiдси й...
С РО Ч Н О Випиши підряд лише ті слова, у які треба вставити з дужок букви, що позначають дзвінкі приголосні: К...
До поданих дієслів добери слова,протилежні за значенням говорити,з'являтися?
написать текст миркуваня на укр моват поро яку року ты любишь
склади й запши речення займенниками ви, ми, ти пліз завтра в школу+40балов пліз
диеслово к слову скло
напишіть будь-ласка байку про соняшник
вставте й чи ь л ох,с огоднi,ра он,мiл он,л отчик,л он,га ок,ма онез,с орбати,бо овий,дз обик,прац овати,пiд ом,сл о...
Записати слова фонетичною транскрипцією: ліщина,гілка,вихід.
4. Познач рядок, у якому всі слова є прикметниками а) вітерець, шовкова, солодкий б) радість, граються, мальо...
Шпаргалка про звуки! Плиз очень надо!
У народi кажуть: ^нiжна,як ...^ тополя калина берiзка???
напиши текст на тему выдпочинок на природы