Подскажите названия блюд из поэмы "Энеида навыварат"
5 сказаў з звароткамі на тэму "Беражыце прыроду" Дапамажыце калі ласка
виктарына па книзе мы з санькам у тыле ворага
корень в словах збудаваць,спiленага,зрубленага,спляталi,зрабiлi
дрэва высок--,старае...,заяц шэр..,даугавух..,бяроза стройн.., беластволн..
Без навуки и лапця не спляцеш. марфалагичны разбор слова: лапця
разобрать слово по составу бярэзничак
Назавите виды аднасастауных сказау
помагите выпишете канкрэтныя назоуники аловак , заданне ,камбайн ,касьба ,паселак сани смутау сонца торф шоук
цень яки род??? срочно нужен ответ!!!
Замяніць пауторнае слова займенникам и запишыце верш. Каля плота з гурбы снегу нарадзиуся ручаек. Заискрыуся...
папера разобрать слово по составу
Заданне 1. Калі ўзяць гукі 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы з радкоў верша Восень, восень залатая / Сее радасць на зямлі, / ...
как писать абпырскать или адпырскать
Складзице сказы каб у адных прапанаваныя словы были дзейникам а у других звароткам беларуская зямля , дараг...
У сваей хаце и вуглы дапамагаюць. Родная зямля мякчэй любой пярыны. Над назоуниками 1 скланення литарай абазн...
Выделить приставку с словах вынесци- унесци,уляцець -выляцець, загаварыць - замаучаць, прыехаць -паехаць, прын...
хто живе у виры ля кручы, паласаты и калючы,мае крылы,хоць не птах,а на рыб наводзиць жах.падкрэслице литары як...
как пишется слово землякоу на белорусском языке
помогите сделать бел.мову