Прачытайце верш. Спишыце яго. Знайдзице у им назоуники. Вызначце, якими членами сказа яны зьяуляюцца, и адпаве...
Вызначыць сінтаксічную ролю неазначальнай формы дзеяслова ў сказах : 1. Маладым садам - квітнець , а крынічань...
Сочинение на БЕЛОРУССКОМ языке. Про учителя для 4 класса (желательно не большое)
Над высокiмi г..рамi , над зяленымi б..рамi ,Над ракiтамi густымi , Над палямi залатымi , Адпрауляецца у палет ,ле..как...
Праз хвилину чайка выскачыла з пад вады.У дзюбе птушка трымала невяликую рыбку. (Падкрэслиць назоуники, якия ...
Что такое назоуники якия зъяуляюцца выказниками?
Раз хвилину чайка выскачыла з пад вады.У дщюье пушка трымала невяликую рыбку. (Падкрэслиць назоуники, якия зъ...
Разбярыце па сатаве словы:Мускулiсты,гарбатым.
Перакладзiце сказы на беларускую мову. Зрабiце марфалагiчны разбор якаснага и адноснага прыметнiка (Если что, ...
помогите придумать 7-8 предложений про весну
Растауце прапушчаныя знакi прыпынку. Пракаменцiруйце пунктацыйнае афармленне гэтых сказау. 1) Адна з першых ...
переведите на белорусский язык
Расце (што?)дрэва Не знайсці (чаго?)... Узрадавацца(чаму?)... Пасадзіць (што?).. Любовацца (чым?)... Гамаріць (аб чым...
да прапанаваных слоў падбяры слоўнікавыя словы блізкія па значэнні: ззяць, бязгучна, хмара, суп, паліўка, паст...
складзі верш з прапанаванымі словамі: вескі, пялесткі, блішчаць, звіняць.
першыя залатыя промни пранизали вершалины елак.
ПРОШУ, УМОЛЯЮ, ПОМОГИТЕ!!! ПРИДУМАЙТЕ КОНЕЦ СКАЗКИ, НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ, МНОГО ИЛИ МАЛО, ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ, ПОЖАЛУЙСТА. ...
хто такія прыгонныя сяляне? ответ пожалуйста на белорусском
Выпiсаць назоунiкi i прыметнiki. Малявау Багданка алоукам: рэску чырвоным i чырвоным клёны, хату зялёным i зялёны...
Якая часцина мовы адказвае на пытанни Як?