1. Што ёсць у зязюлі і дзятла, але няма ў вераб’я і качкі? 2. Што ёсць у пеўніка і ластаўкі, але няма ў індыка і сы...
Гакадат - надо разгадать что это за слово зашифровано. Помогите
(34б) Срочно надо немного сократить текст Не убирать предложения, а немного их изменять 1)Яна прыходзіла да н...
скласцi пяць сказау прыслоуя якiя пiшуцца праз дэфiс
Пожалуйста подскажите 20 пословиц о друзьях на бел. мове
чаму чалавеку нельга жыць без дружбы?
чаму чалавеку нельга жыць без дружбы? Подскажите пожалуйста)
пастауце литары так каб атрымалися назвы школьных рэчау дпилкзэн
прачытайце верш,спiшыце яго.знайдзiце у iм назоунiкi. вызначце якiмi членамi сказа яны з'яуляюцца,i адпаведна пад...
5 сказау з прыслоуями
Назавіце ўсе самастойныя частіны мовы
составте диалог на тему Знакомство на белорусском языке
Як пішацца гуляў у парку ці ў парке?
Гукавы запис слова Каханне
скласци з гэтыми словами брашура,журы,парашут слова-злучэнни
На белорусском языке нужно сочинение на тему "што такое назоуник" помогите ппошу
как будет февраль по беларускаму
словы з прыстауками бес бяс без бяз на беларусская мове
ребусы шарады красворды на беларусскай мове для 3 класа
Прачытайце, змяняючы назоўнікі так, як гэтага патрабуюць іншыя словы сказа. Неўзабаве дарога прывяла мяне да ...