Спишіть слова , уставляючі пропущену букву е и і . Позначте суфикси та обгрунтуйте написання . Добр..во , мар..во , пал..во , мороз..во , діж..чка , річ..чка , кош..чок , вогн..чок , вул..чок , лож..чка , піднес..ння , кач..ня , павут..ння , гус..ня .

написання . Добр..во , мар..во , пал..во , мороз..во , діж..чка , річ..чка , кош..чок , вогн..чок , вул..чок , лож..чка , піднес..ння , кач..ня , павут..ння , гус..ня .

  • 26-03-2008 05:37
  • Просмотры: 6
Ответы ( 1 )
БОЖЕНА ШЕВЧЕНКО
+1
26-03-2008 17:05

Добрево,марево,паливо,морозиво,діжечка,річечка,кошичок,вогничок,вуличок,ложичка,піднесення,каченя,павутиння,гусеня