Автобус алгашкы 9 км жолды 36 км /саг жылдамдыкпен , ал келеси 27 км жолды 54 км / саг жы??дамдыкпен журди.Автобс козгалысыннын орташа жылдамдыгы кандай? ???

?дамдыкпен журди.Автобс козгалысыннын орташа жылдамдыгы кандай? ???

  • 25-03-2008 17:45
  • Просмотры: 5
Ответы ( 1 )
Жора Соловей
+1
25-03-2008 23:11

Чтоооооооооооооооооооооооооооо