ПОМОГИТЕ!!! ДЫБЫС ҮНДЕСТІГІ! Прошу, напишите простое определение и его составляющие буквально в трех словах! Можно схему

ПОМОГИТЕ!!! ДЫБЫС ҮНДЕСТІГІ! Прошу, напишите простое определение и его составляющие буквально в трех словах! Можно схему

  • 07-01-2019 14:59
  • Просмотры: 92
Ответы ( 1 )
Ксюша Войт
+1
07-01-2019 18:54

Дыбыс үндестігі Түбір мен қосымшаның жігіндегі, сөз бен сөздің арасындағы дауысты және дауыссыз дыбыстардың көршілес дауыссыз дыбыстарға ілгерінді-кейінді ыкпал етіп өзгертуін дыбыс үндестігі (ассимиляция) дейді. Қазақ тілінде дыбыс үндестігінін үш түрі бар: ілгерінді ықпал, кейінді ықпал және тоғыспалы ықпал