[latex]tg3x+ \sqrt{3} =0[/latex] Найдите x

[latex]tg3x+ \sqrt{3} =0[/latex] Найдите x

  • 07-12-2018 10:47
  • Просмотры: 23
Ответы ( 1 )
Ростислав Пысар
+1
07-12-2018 15:10

Решение...............