суға көлемі 100 см болатын дене батырылған.осы денеге əрекет ететін ығыстырушы күшті анықтаңдар. судың тығыздығы 1000кг/м3

суға көлемі 100 см болатын дене батырылған.осы денеге əрекет ететін ығыстырушы күшті анықтаңдар. судың тығыздығы 1000кг/м3

  • 07-12-2018 07:30
  • Просмотры: 29
Ответы ( 1 )
РУЗАНА КОВАЛЬ
+1
07-12-2018 15:36

Дано:                              Решение: V = 100 cм³ = 10⁻⁴ м³         m =  ρV = 1000 ·  10⁻⁴ = 0.1 кгρ =1000 кг/м³                     F = mg, g = 10 Н/м³_____________                   F = 0.1 · 10 = 1 Н.F - ?                                  Ответ: 1 Н.