Вызначце спосабы ўтварэння наступных электратэхнічных тэрмінаў: магутнасць электрамагнітная; напружанне; перамотка; праваднік; сігнал; звышправоднасць; замер; магнітапераўтваральнік; малагабарытны; ЭРС.

Вызначце спосабы ўтварэння наступных электратэхнічных тэрмінаў: магутнасць электрамагнітная; напружанне; перамотка; праваднік; сігнал; звышправоднасць; замер; магнітапераўтваральнік; малагабарытны; ЭРС.

  • 07-12-2018 02:07
  • Просмотры: 31
Ответы ( 1 )
Kristina Oreshkina
+1
07-12-2018 06:41

Магутнасць - суфіксальны (суф: асць) ад прыметніка МАГУТНЫ напружанне - суфіксальны (суф: н) ад прыметніка НАПРУЖАНЫ перамотка - суфіксальны (суф: к) ад дзеяслова ПЕРАМАТАЦЬ праваднік - суфіксальны (суф: нік) ад дзеяслова ПРАВАДЗІЦЬ сігнал - нульсуфіксальны/бяссуфіксны ад дзеяслова СІГНАЛІЗАВАЦЬ звышправодначць - прыставачны (прыстаўка: звыш) ад назоўніка ПРАВОДНАСЦЬ<- суфіксальны (суф: асць) ад прыметніка ПРАВОДНЫ <- суфіксальны (суф: н) ад дзеяслова ПРАВАДЗіЦЬ замер - бяссуфіксны/нульсуфіксальны ад дзейслова ЗАМЯРАЦЬ магнітапераўтваральнік - асноваскладанне (пераўтваральнік магнітаў) малагабарытны - словаскладанне (мала(прыслоўе)+габарытны) ЭРС - абрэвіяцыя