Мтін бойынша сйлемдері аятадар. 1. Десаулыты жасы болуы ... 2. Дрыс таматану ..., ... 3. ..., ..., ... таматы кнде бір мезгілде ішу керек. 4. ... мен .... адама те пайд алы. 5. ... бден шайнап жту керек.

алы. 5. ... бден шайнап жту керек.

  • 26-02-2007 05:10
  • Просмотры: 6
Ответы ( 1 )
Соня Волохова
+1
26-02-2007 08:35

1. Денсаулыты жасы болуы дрыс таматануа байланысты. 2. Дрыс таматану, дрыс демалу денсаулыа пайдалы. 3. Сонымен атар, есте сатайтын бір жадай, таматы кнде бір мезгілде ішу керек. 4. Друмендері кп ккністер мен жемістер адама те пайдалы. 5. Асты бден шайнап жту керек

Похожие вопросы