Жаксы ... сойлейди, жаман...сойлейди. соз... отеди, таяк... отеди созге ... булт та азады. жылытатын да жубататын да.... . соз тапканга.... жок. Жаксы соз ... семиртеди, кулак ... кандырады,....удетеди, журекке.... битиреди соз жан аспандагы Байкап шайкап колка суйектен еттен курышын канат Керекти соз

... кандырады,....удетеди, журекке.... битиреди соз жан аспандагы Байкап шайкап колка суйектен еттен курышын канат Керекти соз

  • 26-02-2007 01:53
  • Просмотры: 31
Ответы ( 1 )
Милана Ефименко
+1
26-02-2007 02:46

1)Жаксы байкап сойлейди, жаман шайкап сойлейди. 2)соз суйектен отеди, таяк еттен отеди 3)созге аспандагы булт та азады. 4)жылытатын да жубататын дасоз .5)соз тапканга колка жок. 6)Жаксы соз журекке канат битиреди

Похожие вопросы