Раздели с остатком.14 на 16.18 на 12.86 на 13 .19 на 2.351 на 106.37 на 9

  • 21-01-2007 09:28
  • Просмотры: 68
Ответы ( 1 )
Вася Бердюгин
+1
21-01-2007 17:14

18:12=1 ост-6 86:13=6 ост-8 19:2=9 ост-1 351:106=3 ост-33 37:9=4 ост-1