Помогите написать литературное сочинение на казахском языке на тему: "Коктем " плииииз,буду бла годарна до 12:50

годарна до 12:50

  • 21-01-2007 03:40
  • Просмотры: 92
Ответы ( 1 )
Милада Сокол
+1
21-01-2007 04:22

Коктем келдi . Кустар жылы жактанда келе жатыр. Далада кар еридi . Коктемнiн айлары наурыз сауiр мамыр . Мамыр ен жылы ай ! Коктемнiн мейрамдар : 8наурыз - халыкаралык айелдер кунi 21-23 наурыз-наурыз мейрамы 1 мамыр Казакстан халкынын бiрлiгi мерекесi 9 мамыр конституция кунi. вот и всё

Похожие вопросы