Решите уравнение 2x^2-x(2x-5)-2(2x-1)-5=0 6x(x+2)-0,5(12x^2-7x)-31=0 12x(x-8)-4x(3x-5)=10-26x 8(x^2-5)-5x(x+8)=3x^2-11X+18

  • 08-08-2007 18:58
  • Просмотры: 8
Ответы ( 1 )
ALBINA GORECKAYA
+1
09-08-2007 04:54

1)2x^2-x(2x-5)-2(2x-1)-5=0 2x^2-2x^2+5x-4x+2-5=0 x-3=0 x=3 2)6x(x+2)-0,5(12x^2-7x)-31=0 6x^2+12x-6x^2+3,5x-31=0 15,5x-31=0 15,5x=31 x=2 3)12x(x-8)-4x(3x-5)=10-26x 12x^2-96x-12x^2+20x-10+26x=0 -50x-10=0 -50x=10 x=-0,2 4)8(x^2-5)-5x(x+8)=3x^2-11X+18 8x^2-40-5x^2-40x-3x^2+11x-18=0 -58-29x=0 -29x=58 x=-2