(а+в)×х=с, где 13+а=30, а-9=b и 1000:b=c

  • 08-08-2007 10:54
  • Просмотры: 6
Ответы ( 1 )
Соня Полозова
+1
08-08-2007 13:46

А=30-13=17 b=a-9=17-9=8 c=1000/b=1000/8= 125 _____ (17+8)*x=125 25*x=125 x=125/25 x=5