Аквариумнын колеми 64дм куб. Онын 8/1болигине су куйылган. Аквариумдагы судын колем??н есептеп шыгар?

?н есептеп шыгар?

  • 08-08-2007 06:04
  • Просмотры: 5
Ответы ( 1 )
АРТЁМ ДАНИЛЕНКО
+1
08-08-2007 09:11

64×1/8=8 дм3 осылай шыгытын сиякты.