7 сынып қазақ тілі 49 жаттығыу тез тауып бериндерш SOS

  • 07-08-2007 21:32
  • Просмотры: 6
Ответы ( 1 )
Куралай Копылова
+1
08-08-2007 06:25

Биiк-биiктеу, биiкiрек. Кок- кокше, кокшiл, коктеу. Сур-сурша, суркай, сурлау сургылт Жаман- жамандау, жаманшыл. Женiл-женiлдеу, женiлiрек Тар-тарлау, тарлырак Мыкты-мыктарак, мыктылау Кiшi - кiшipek, kiшiлеу. Катты- каттылау, каттырак. Жаксы- жаксырак, жаксылау