0°С тағы массасы 2 кг мұзды суға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет 8сынып

  • 07-08-2007 18:17
  • Просмотры: 4
Ответы ( 1 )
Taras Plotnikov
+1
07-08-2007 20:13

Дано: m = 2 кг λ=33*10⁶ Дж/кг - удельная теплота плавления льда _______ Q - ? Q=λ*m = 33*10⁶*2=66*10⁶ Дж или 66 МДж