Вправа 11.Запишіть наведені прислівники разом, окремо або через дефіс. Без/відома, в/цілому, аби/куди, над/міру, без/упину, о/пів/ночі, по/українськи, врешті/решт, пліч/о/пліч , де/інде, чим/раз, до/останку, раз/у/раз, де/не/де, по/змозі, по/нашому, ані/скільки, до/віку, в/ногу, сам/на/сам, у/стократ, хтозна/де, віч/на/віч, аби/куди, що/сили, кінець/кінцем, під/кінець. Вправа 13.Запишіть слова відповідно правопису. Кінець/кінцем, по/можливості, по/київськи, по/моєму, пліч/о/пліч, одним/одна, за/одно, будь/що/будь, як/не/як, сам/на/сам, раз/у/раз, коли/не/коли, віч/на/віч, давним/давно, день/у/день,тишком/нишком, з/діда/прадіда, де/не/де, мимо/хідь, без/вісти, ледве/ледве, на/четверо, с/під/лоба,час/від/часу, до/речі, тим/паче, в/літку, мимо/волі, на/в/присядки, по/за/торік, по/моєму, хтозна/звідки, по/де/куди, яктаки.

, де/інде, чим/раз, до/останку, раз/у/раз, де/не/де, по/змозі, по/нашому, ані/скільки, до/віку, в/ногу, сам/на/сам, у/стократ, хтозна/де, віч/на/віч, аби/куди, що/сили, кінець/кінцем, під/кінець. Вправа 13.Запишіть слова відповідно правопису. Кінець/кінцем, по/можливості, по/київськи, по/моєму, пліч/о/пліч, одним/одна, за/одно, будь/що/будь, як/не/як, сам/на/сам, раз/у/раз, коли/не/коли, віч/на/віч, давним/давно, день/у/день,тишком/нишком, з/діда/прадіда, де/не/де, мимо/хідь, без/вісти, ледве/ледве, на/четверо, с/під/лоба,час/від/часу, до/речі, тим/паче, в/літку, мимо/волі, на/в/присядки, по/за/торік, по/моєму, хтозна/звідки, по/де/куди, яктаки.

  • 03-02-2007 22:28
  • Просмотры: 35
Ответы ( 1 )
Злата Козлова
+1
04-02-2007 04:37

Без відома, в цілому, аби-куди, надміру, без упину, опівночі, по-українськи, врешті-решт, пліч-о-пліч, де-інде, чимраз, доостанку, раз-у-раз, де-не-де, по змозі, по-нашому, аніскільки, довіку, в ногу, сам-на-сам, устократ, хтозна-де, віч-на-віч, аби-куди, щосили, кінець-кінцем, під кінець. Кінець-кінцем, по можливості, по-київськи, по-моєму, пліч-о-пліч, одним-одна, заодно, будь-що-будь, як-не-як, сам-на-сам, раз-у-раз, коли-не-коли, віч-на-віч, давним-давно, день-у-день,тишком-нишком, з діда-прадіда, де-не-де, мимохідь, безвісти, ледве-ледве, на-четверо, спідлоба,час від часу, доречі, тим паче, в літку, мимоволі, навприсядки, позаторік, по-моєму, хтозна-звідки, подекуди, як-таки.