Менин отаным Казакстан

  • 03-02-2007 17:48
  • Просмотры: 30
Ответы ( 1 )
Андрюха Некрасов
+1
04-02-2007 01:44

Ата бабаларымыз кп жылдар бойы туелсіз ел болуа армандады. Наурызбай, Бгенбай, абанбай батырларымыз, Скен Сейфуллин, Ілияс Жансгіров, Бейімбет Майлин жне таы баса аын-жазушыларымыз туелсіздік шін кресіп, кбі репресияа шырады. 1991 жылы 16 желтосан кні азастан елі туелсіздік алды. Президент Нрслтан бішлы Назарбаев сайланды. рине мемлекет рылан кезде тіл де, рміздеріде алыптасады. азастан Республикасыны мемлекеттік тілі – аза тілі. Туымызды кк тсі бейбітшілікті, ашы аспанды білдіреді. Ортасында алтын арайлы кні мен ыраны бар. Ою-рнегі шетінде орналасан. Елтаба шеттерінде екі алтын пыра, ортасында шаыраы бар. 1991 жылдан 2011 жыла дейін азастан Республикасы Туелсіз Мемлекеттер Достыы, Біріккен лттар йымы жне баса йымдара кіріп, 2010 жылы Азиаданы ткізді. Елімізді баса да жетістіктері кп. азастан байта жерінде Менделеев кестесіні 99 элементі бар. Блда бізді лкен матанышымыз. 2011 жылды 16 желтосаныда азастан Республикасыны туелсіздігіне 20 жыл болады. Бл лкен мереке. 20 жыл ішінде азастан Республикасы баса елдерге араанда экономикасыда, ел де тез дамып келді. азастанны е басты матанышы ол з астанасы – Астана. Бл алаа азір 12 жыл. Астана аламыза шетелден келген адамдар кп болады. Астана аласында парламен йі, А орда жне бйтерек орналасан. азастанны бдан баса Алматы, Атырау, Ккшетау, останай, Орал, Атау, Петропавл, Павлодар, Семей, скемен, араанды, Жезазан, Шымкент, Тараз, ызылорда алары мен кп деген ауданы, ауылдары бар. Мен з сем, кркем, крікті, байта еліме, жеріме те матанамын. азастан азаматтары да з елін матан ттады деп ойлаймын. Мен аза жерін сйіп, мына ле жолдарын арнаймын: Мені Отаным – азастан, Жасара бер рашан. Президент ата Нрслтан Бізді елді басаран.

Похожие вопросы