Сочинение про Туркестан на казахском языке

  • 03-02-2007 06:49
  • Просмотры: 39
Ответы ( 1 )
Виктория Карпенко
+1
03-02-2007 09:57

Тркістан аласы аза хандыыны е бірінші астанасы. аланы кне атауы –Яссы. Яссы лы Жібек Жолыны сауда орталыы жне округі болан. XII асырда сіресе .А Яссауи кшіп келген со ерекше атаа ие болан. Тркістана 1500 жыл. Яссауи – ортаасырларды ерекше сулеті болып табылады.Керемет орналасуы жне демі мозаика суреттермен апталан оршау. 1500 жыл ішінде Тркістан ататы шейх-кріпкел аын Хазрет-слтан аталан ожа Ахмет Яссауиді арасында лемге йгілі болан. Ол кезде ала атауы –Яссы болатын. XIV асыр аяында Тркістан лы мір Темір арасында ожа Ахмет Яссауи кесенесі салынан со ататы болды.

Похожие вопросы