Оздик етис дегенимиз не

  • 28-01-2007 09:19
  • Просмотры: 60
Ответы ( 1 )
Санек Гущин
+1
28-01-2007 18:00

аза тілінде здік есімдікке жалыз ана з сзі жатады. Бл есімдік кбінесе зім, зі, зііз, зі, зіміз, здерііз деген сияты оаша жне орта туелдеулі трде олданылады.