менин оку куралдарым ангиме курау

  • 19-01-2007 22:06
  • Просмотры: 21
Ответы ( 1 )
ЛИНА ВАСИЛЬЧУКОВА
+1
20-01-2007 10:05

Ар окып журген адам болсын немесе бала болсын, онын оку куралдары болу керек. Сомкеде калам,карындаш,сызгыш, турли-тусти карындаш,даптер,кунделик, китаптар болу тиис. Осы оку куралдар болмаса ол не оку болады. Ар дайым оку куралдары болу керек. Мысалы кунделикке бага койады. Даптерге сабакта откенди жазасын. Китапты окып жаттайсын. Сол ушин оку куралдары ар кашанда болу керек.