Эссе азаша "Егер мен жазушы болсам не істередім"

  • 24-01-2007 19:59
  • Просмотры: 87
Ответы ( 1 )
Anita Odoevskaya
+1
25-01-2007 02:54

Егер мен жазушы болсам не істер едім? Жазушылар не істейді? "Жазушы" деп аты айтып трандай жазатын едім. Жазушы болсам мен ананы жазатын едім, мынаны жазатын едім,- деп айта алмаймын, рине. Бріне уаыт треші, оны жазушы болан кезде крер едім. Дегенмен, негізгі таырыбым, Ана туралы болар еді. Анашым, тілге тиек етер, міріме баыт беріп, дрыс жолды крсетер мгілік таырыбым сен болар еді. зі туралы анша жазсам да, алай жазсам да анааттанбас едім.

Похожие вопросы