Полтавські перевертні з УБОЗу

Полтавські перевертні з УБОЗу
Полтавські перевертні з УБОЗу
Полтавські перевертні з УБОЗу

Внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Об этом сообщает DEDAL

за №42014170000000198від 08.08.2014р.

Бендрику Геннадію Івановичу

Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальногоправопорушення, передбаченогоч.2 ст.364КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Бендрик Г.І., будучи працівником правоохоронного органу, перебуваючи на службі в міліції, обіймаючи згідно з наказом № 184 о/с від 07.08.08 посаду заступника начальника УБОЗ ГУМВС в Полтавській області (юридична адреса м.Полтава, вул.Жовтнева, 38) та одночасно за посадою тимчасово виконуючи обов’язки начальника УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області, маючи спеціальне звання майора міліції (на даний час має спеціальне звання підполковника міліції), вчинив умисний злочин за наступних обставин:

Відповідно до ст.ст. 1, 20 Закону України „Про міліцію” Бендрик Г.І., будучи представником державного органу виконавчої влади, зобов‘язаний був захищати життя, здоров‘я, права і свободи громадян, власність, інтереси суспільства та держави від протиправних посягань.

Як тимчасово виконуючий обов‘язки керівника підрозділу та як співробітник УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області, тобто органу на який відповідно до ст. 100 КПК України (в редакції 1960р.) покладені функції органу дізнання, Бендрик Г.І. зобов‘язаний був керуватись Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними актами МВС, до числа яких відносилась (на момент вчинення кримінального правопорушення) Інструкція "Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду" від 13.05.04, затверджена спільним наказом МВС № 5386, Генеральної прокуратури України № 05/1-139 окв, Верховного Суду України № 96, керівниками інших правоохоронних органів України.

Одночасно при виконання своїх службових обов‘язків Бендрик Г.І. повинен сумлінно дотримуватись прийнятої при вступі на службу до правоохоронних органів присяги працівника органів внутрішніх справ та встановленого обов‘язку служити закону, бути відданим народові України, суворо дотримуватись Конституції та чинного законодавства, виконувати Присягу.

Згідно із ст.10 Закону України “Про міліцію” в службові обов‘язки Бендрика Г.І. як працівника правоохоронного органу входило: виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, здійснювати досудову підготовку матеріалів, проводити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством тощо.

Також відповідно до п.29 ст. 10 Закону України "Про міліцію" на Бендрика Г.І. як керівника та співробітника УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області покладений обов‘язок забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих і заарештованих осіб і зданих в міліцію документів, речей, цінностей та іншого майна, вживати заходів до повернення їх законним власникам.

Як службова особа, Бендрик Г.І. відповідно до посадових обов‘язків заступника начальника УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області був наділений наступними організаційно – розпорядчими повноваженнями: безпосередньо організовувати і контролювати оперативно – службову діяльність підрозділів кримінального блоку; забезпечувати організацію та контроль виконання законів України, наказів, інших нормативно – правових актів; видавати розпорядження, вказівки; особисто контролювати організацію і проведення оперативно – розшукових заходів; організовувати контроль за станом збереження речових доказів та матеріальних цінностей.

Крім того, відповідно до посадових обов‘язків заступника начальника управління, у зв‘язку з відсутністю в березні 2010 р. начальника УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області, Бендрик Г.І. тимчасово виконував його повноваження в порядку передбаченого розділами 4, 5 Положення "Про управління по боротьбі з організованою злочинність ГУМВС України в Полтавській області", затвердженого наказом ГУМВС № 611 від 12.11.08, згідно з якими організовував роботу УБОЗ, в т.ч. слідчого відділу, і персонально відповідав за якісне виконання завдань, покладених на особовий склад управління, включаючи оперативні та слідчий підрозділи.

В березні 2010р. оперативні співробітники підрозділу УБОЗ ГУМВС в Полтавській області, на який покладені завдання виявлення, розкриття загальнокримінальних злочинів, проводили оперативно – розшукові заходи, спрямовані на фіксування фактів протиправної реалізації на території Полтавської області холодної зброї. Контроль за організацією та проведенням цих оперативно – розшукових заходів здійснював особисто Бендрик Г.І., який відповідно до своїх службових обов‘язків погоджував умови і порядок їх проведення, заслуховував інформацію оперативних працівників про отримані результати, надавав вказівки, забезпечував координацію дій працівників управління, а в кінцевому рахунку прийняв рішення про направлення матеріалів з фіксації злочину до слідчого підрозділу для порушення кримінальної справи.

За результатами проведених оперативних закупок, 15.03.10 слідчий СВ УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області Буряк Д.П. порушив кримінальну справу № 10230241 за фактом збуту холодної зброї, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 263 КК України.

В подальшому Бендрик Г.І., як тимчасово виконуючий обов‘язки начальника УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області в період його відсутності, безпосередньо організовував, координував та контролював роботу оперативного та слідчого підрозділів УБОЗ ГУМВС в Полтавській області стосовно здійснення дізнання та досудового розслідування у вказаній кримінальній справі, під час яких повинен був вимагати від підлеглих працівників, а також особисто виконувати відповідно до ст. 2 КПК України (в редакції 1960р.) основне завдання кримінального судочинства – охорону прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь.

Як службова особа, що організовує та несе персональну відповідальність за якісне виконання завдань, покладених на особовий склад управління, Бендрик Г.І. повинен був організувати контроль за станом зберігання речових доказів та матеріальних цінностей відповідно до Інструкції "Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду", затвердженої спільним Наказом Генеральної прокуратури України, МВС України від 13.05.2004р. (в подальшому Інструкції), а також, безпосередньо дотримуватись виконання її положень при організації та здійсненні особисто дослідчої перевірки, дізнання, при проведенні окремих слідчих дій за дорученням слідчого.

Зокрема, як керівник структурного підрозділу, що здійснює дізнання та досудове розслідування, Бендрик Г.І. зобов‘язаний був дотримуватись п.9 Інструкції, відповідно до якої, всі вилучені предмети, цінності і документи для забезпечення подальшого збереження упаковуються для уникнення їх пошкодження, неконтрольованого доступу до них.

Відповідно до п.12 Інструкції під час зберігання і передачі речових доказів, цінностей та іншого майна повинен організувати та вжити заходів для забезпечення належного зберігання вилученого майна під час дізнання та проведення слідчих дій у кримінальних справах.

Для зберігання речових доказів та іншого вилученого майна згідно п. 13, 16 Інструкції — організувати їх передачу підлеглими співробітниками або самостійно передати в разі особистого прийняття до спеціального обладнаного в УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області приміщення, а зброю та боєприпаси — до господарського підрозділу ГУМВС України в Полтавській області.

Виконувати вимоги п.45-46 Інструкції, якими передбачено, що вилучені у кримінальній справі речові докази та інше майно підлягають обліку шляхом внесення відповідних записів до книги обліку речових доказів та інших вилучених у ході досудового розслідування майна.

У зв‘язку з цим, на виконання п.47, п. 55 вказаної Інструкції, Бендрик Г.І. повинен був організувати, контролювати заведення в УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області книги обліку речових доказів, вимагати від підлеглих та особисто при безпосередній передачі вилучених речових доказів та іншого майна забезпечити внесення до неї відповідних відміток про це з обов‘язковим підписом особи в підтвердження їх отримання.

23.03.10 як тимчасово виконуючий обов‘язки начальника УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області, відповідно до його службових повноважень у його відсутність, Бендрик Г.І. в кримінальній справі № 10230241 вжив заходи для організації проведення згідно з постановою Октябрського районного суду м.Полтави від 19.03.10 обшуків в приміщенні кафе "Українські страви" за адресою Харківська область, смт. Кегичівка, вул. Шевченка, 1, що належить гр. Скидану Ю.Ф. та в салоні його автомобіля "Фольсваген-транспортер" д.н.з. АХ 2082 АО. З цією метою Бендрик Г.І. надав розпорядження оперативним працівникам УБОЗ ГУМВС в Полтавській області, підрозділу "Сокіл" забезпечити оперативне супроводження обшуків, провів інструктаж особового складу до їх початку стосовно порядку проведення даної слідчої дії, залучив для фіксації слідчої дії за допомогою відеозапису спеціаліста НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області.

Того ж числа, слідчий СВ УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області Буряк Д.М. за участю оперативних працівників УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області, підрозділу "Сокіл" в кримінальній справі № 10230241 провів обшуки в приміщенні кафе "Українські страви" за адресою Харківська область, смт. Кегичівка, вул. Шевченка, 1, салоні автомобіля "Фольксваген — транспортер" д.н.з. АХ 2082 АО в ході якого були вилучені речі, що належить гр. Скидану Ю.Ф.

За результатами проведеного обшуку слідчим Буряком Д.М. були складені протоколи, в яких зазначено найменування вилучених речей. Вилучені згідно з протоколами обшуку предмети та цінності, для уникнення їх пошкодження, неконтрольованого доступу були упаковані, до них додані бірки, посвідчених відповідними написами і підписами понятих, слідчого, які скріплені печаткою слідчого відділу УБОЗ ГУМВС в Полтавській області.

Однак, внаслідок допущеної при проведенні обшуку та фіксації його результатів слідчим СВ УБОЗ УМВС України в Полтавській області Буряком Д.М. службової недбалості (за цим фактом матеріали кримінального провадження № 42013180020000015 від 07.03.14 відносно Буряка Д.М. направлені з обвинувальним актом до Октябрського районного суду м.Полтави) без відображення про це в протоколах обшуку та дотримання п. 9 Інструкції були вилучені належні Скидану Ю.Ф. наступні речі:

- снайперська рушниця КО-38 заводський номер ИК – 1563 з оптичним прицілом ПСО, відображених на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 00:50-01:26;

- ніж з умовною назвою "ніж прихованого носіння" виробника ТОВ "Златоустівська збройна компанія" Росія, відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 00:50 – 01:26;

- ложе до рушниці МЦ 2001, відображене на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 03:02-03:09;

- цевйо до МЦ 2112, відображене на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 03:02-03:09;

- комплект камуфляжного костюму КЗС-1, відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 03:19-03:25;

- шлемофон авіаційний шкіряний, відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 08:25-08:35;

- оптичний приціл ПСО — 1 з кронштейном, оптичний приціл "CarlZeiss" з кронштейном, телескопічний оптичний приціл для снайперської рушниці М30-06 з назвою "Ельпасо – Техассо", відображені на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області– 09:05-09:12;

- оптичний приціл ПСО -1 з кронштейном, відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 09:40-09:45;

- ніж НР-40, відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 09:40-09:45;

- 1 пачка патронів "CartuchosSagaS.A"; 1 пачка патронів "Baschieri & PellagriSpa"; 1 пачка патронів виробництва НВО "ТАХО"; 2 прозорих пакети з мисливськими патронами в корпусі жовтого кольору в кількості 50 шт. у кожному зі слів потерпілого марки "Магнум", 2 пачки патронів "Магнум", відображені на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 09:50-10:00;

- 2 ножі НР – 40, відображені на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 10:15-10:21;

- ножі виробництва фірми "BuckKnives" з умовними назвами "гусине перо", "акуляча морда", відображені на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 10:34 – 10:40;

- оптичні приціли "Leopold & Stevens, Ins" виробництва США; "SwarovskiOptik" виробництва Австрія, відображені на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 11:21 -11:24;

- оптичний приціл ПСО-1, відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 12:32 – 12:37;

- оптичний приціл ПСО, відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 12:53-12:58;

- ніж виробництва фірми "BuckKnives", відображений на кадрі оперативного відеозапису здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 12:53-12:58;

- ніж виробництва "LinderSolingen", відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ніж виробництва фірми "BuckKnives", відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ніж часів першої світової війни з умовною назва "ніж прихованого носіння" на якому мається напис "Хет", відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ніж європейський Бундесверу "траншейний", відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ніж фірми "Puma", піхви від якого відображені на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ніж мисливський з піхвами виробника ТОВ "Златоустівська збройна компанія" Росія, відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- оптичний приціл ПСО -1, три оптичні приціли (назва не відома) виробництва Японії 4-х та 6-ти кратної дії, відображені на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- бінокль морський часів другої світової війни виробництва Німеччини, відображений на кадрі оперативного відеозапису здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 23:54-24:00;

- ніж мисливський виробника ТОВ "Златоустівська збройна компанія" Росія, відображений на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 23:54-24:00;

- 7 оптичних прицілів ПСО, які зі слів потерпілого знаходились в зеленому чохлі, відображені на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 28:47-28:50;

- розкладний ніж кустарного виробництва, відображений в кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 29:26-29:38;

- рушниця фірми «Bayard», відображена на фотографії ЦГЗ ГУМВС України в Полтавській області після проведення обшуку для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області;

Після приїзду слідчо – оперативної групи з проведеного обшуку до УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області за адресою м.Полтава, вул. Фрунзе, 38 приблизно в 22 год., Бендрик Г.І., для отримання безперешкодного доступу до вилученого під час обшуку майна гр. Скидана Ю.Ф. з метою подальшого ним розпорядження, надав слідчому Буряку Д.М. вказівку передати йому як уповноваженій на організацію та проведення в порядку ст. 97 КПК України дослідчої перевірки, дізнання (в редакції 1960 р.) службовій особі всі вилучені речі та занести їх для зберігання до свого службового кабінету № 5, не зважаючи на те, що зберігання вогнепальної, холодної зброї та боєприпасів проводиться згідно п.16 Інструкції тільки в господарчих підрозділах ГУМВС.

На виконання вищевказаної вказівки, працівники УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області занесли до службового кабінету Бендрика Г.І. № 5 всі вилучені при обшуках речі Скидана Ю.Ф., в тому числі і ті, що були вилучені без фіксації про це в протоколах слідчих дій.

Таким чином, з часу фактичного отримання у безпосереднє відання та розпорядження вище вказаних вилучених під час обшуків у Скидана Ю.Ф. речей до їх передачі підлеглим оперативним працівникам для подальшої перевірки, Бендрик Г.І. прийняв на себе повноваження особи органу дізнання, яка особисто проводить стосовно цих речей дослідчу перевірку в порядку ст. 97 КПК України (в редакції 1960р.) та дізнання. У зв‘язку з цим, Бендрик Г.І. як особа, що проводить дізнання (дослідчу перевірку) відповідно до п.12, 13 Інструкції фактично прийняв на себе відповідальність за зберігання речових доказів та іншого вилученого майна, яка передбачає, що під час зберігання і передачі речових доказів, цінностей, документів та іншого майна, останній повинен вживати заходи для забезпечення належного зберігання у вилучених об‘єктів ознак і якостей, які визначають їх значення як речових доказів у кримінальних справах, а також зберігання самих речових доказів, ознак і якостей з метою можливості їх подальшого цільового використання.

В той же час, при отриманні вилученого при обшуках майна гр. Скидана Ю.Ф., виконуючий обов‘язки начальника УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області Бендрик Г.І. навмисно не виконав вимоги п.п. 12, 13, 16, 46, 47, 55 Інструкції, які виразились у тому, що при передачі та отриманні зазначене майно не було обліковано в журналі обліку речових доказів, не складені в установленому порядку документи про його передачу з підписами про отримання, вилучені речі не були поміщені до спеціально обладнаного для збереження речових доказів приміщення доступ до якого з метою попередження їх втрати відповідно до п.15 Інструкції можливий лише в присутності відповідальної особи.

В подальшому, в службовому кабінеті № 5, розташованого в приміщенні УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області, за безпосередньою участю Бендрика Г.І., з метою подальшого протиправного розпорядження вилученими речами Скидана Ю.Ф., в порушення п. 9 Інструкції, якою передбачено, що всі вилучені речі для уникнення пошкодження та неконтрольованого доступу повинні упаковуватись з доданням бірок, посвідчених відповідними написами і підписами особи, у якої вони вилучені, понятих, слідчого, було проведено розпакування вилученого під час обшуку майна останнього.

Після цього Бендрик Г.І., усвідомлюючи суспільно – небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно – небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, приблизно в березні 2010р., за адресою м.Полтава, вул.Жовтнева, 38, порушуючи вищевказані нормативні акти порядку вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів та іншого майна у кримінальних справах, зловживаючи своїми владними повноваженнями, всупереч інтересам служби, шляхом прямого та безперешкодного доступу до переданих йому речей та цінностей Скидана Ю.Ф., які були вилучені 23.03.10 під час обшуку в приміщенні кафе "Українські страви" за адресою Харківська область, смт. Кегичівка, вул. Шевченка, 1, салону автомобіля "Фольксваген — транспортер" д.н.з. АХ 2082 АО, для одержання неправомірної вигоди іншими фізичними особами (яких всіма можливими слідчими діями встановити не вдалось) розпорядився на їх користь наступними речами останнього:

-саперною лопаткою часів царської Росії 1884-1916 року виготовлення вартістю 3800 грн. зазначеної в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-саперною лопаткою часів царської Росії 1884-1916 року виготовлення вартістю 3800 грн. зазначеної в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-саперною лопаткою часів царської Росії 1884-1916 року виготовлення вартістю 3800 грн. зазначеної в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-саперною лопаткою часів царської Росії 1884-1916 року виготовлення вартістю 3800 грн. зазначеної в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-прицілом оптичним ПСО № 050202 вартістю – 4100 грн. зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-прицілом оптичним ПСО № 9701531 вартістю – 4100 грн. зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-прицілом оптичним ПСО № 0508644 вартістю – 4100 грн. . зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-прицілом оптичним ПСО № 841062 вартістю – 4100 грн. . зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-прицілом оптичним з позначенням в протоколі модель 295, який відноситься до оптичних прицілів "CarlZeiss" вартістю 9000 грн. зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-ножем європейським, з так званою умовною назвою "траншейний" Бундесверу з написом "BUND" в чохлі № 7340-01002 вартістю – 1600 грн. зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-ножем мисливським з написом "USMO", виробництва США – який зі слів потерпілого є сучасним зразком ножа, що знаходиться на озброєні військових частин морської піхоти США вартістю 1900 грн. зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-ножем № 1942, зі слів потерпілого так званий кинджал часів Великої Вітчизняної війни – умовно називаємий "ніж трудового фронту" часів фашистської Німеччини вартістю 15000 грн. зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-ножем позначеним в протоколі обшуку записом № 12.., вартість якого в зв"язку з відсутністю точних даних про модель, назву, рік випуску в ході слідства визначити не представилось можливим зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-пачкою патронів марки "Sellier & Bellot" виробник Чехія калібру 8х57JS вартістю – 300 грн. зазначеного в протоколі обшуку в приміщенні кафе «Українські страви» від 23.03.10;

-розкладним ножем вартістю зі слів потерпілого 300 грн. зазначеного в протоколі обшуку в салоні автомобіля "Фольксваген — транспортер" д.н.з. АХ 2082 АО від 23.03.10;

-прицілимом оптичним ПСО вартістю – 4100 грн. зазначеного в протоколі обшуку в салоні автомобіля "Фольксваген — транспортер" д.н.з. АХ 2082 АО;

-кинджалом "СС" вартістю – 15500 грн. зазначеного в протоколі обшуку в салоні автомобіля "Фольксваген — транспортер" д.н.з. АХ 2082 АО;

-снайперською рушницею КО-38 заводський номер ИК – 1563 з оптичним прицілом ПСО загальною вартістю – 19000 грн., відображених на кадрі оперативного відеозапису здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 00:50-01:26;

- ножем з умовною назвою "ніж прихованого носіння" виробника ТОВ "Златоустівська збройна компанія" Росія вартістю – 2800 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 00:50 – 01:26;

- ложем до рушниці МЦ 2001 вартістю – 1350 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 03:02-03:09;

- цевйом до МЦ 2112 вартістю — 600 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 03:02-03:09;

- комплектом камуфляжного костюму КЗС-1 вартістю – 250 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 03:19-03:25;

- шлемофоном авіаційним шкіряним вартістю – 400 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області з 08:25-08:35;

- оптичним прицілом ПСО -1 з кронштейном вартістю – 4100 грн., оптичним прицілом "CarlZeiss" з кронштейном вартістю – 18500 грн., телескопічним оптичним прицілом для снайперської рушниці М30-06 з назвою "Ельпасо – Техассо" вартістю – 12500 грн., відображеними на кадрі оперативного відеозапису здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області – 09:05-09:12;

- оптичним прицілом ПСО -1 з кронштейном вартістю – 4100 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 09:40-09:45;

- ножем НР-40 вартістю — 1750 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 09:40-09:45;

- 1 пачкою патронів "CartuchosSagaS.A" вартістю – 125 грн.; 1 пачкою патронів "Baschieri & PellagriSpa" вартістю – 125 грн.; 1 пачкою патронів виробництва НВО "ТАХО" вартістю – 310 грн.; 2 прозорими пакетами з мисливськими патронами в корпусі жовтого кольору в кількості 50 шт. кожному зі слів потерпілого марки "Магнум" загальною вартістю – 900 грн., 2 пачками патронів "Магнум" загальною вартістю – 180 грн., відображеними на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 09:50-10:00;

- 2 ножами НР – 40 вартістю – 1750 грн. кожний, відображеними на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 10:15-10:21;

- ножем виробництва фірми "BuckKnives" з умовними назвами "гусене перо", "акуляча морда" вартістю — 1300 грн. кожний, відображеними на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 10:34 – 10:40;

- оптичними прицілами "Leopold & Stevens, Ins" виробництва США вартістю – 19000 грн.; "SwarovskiOptik" виробництва Австрія вартістю – 18000 грн., відображеними на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 11:21 -11:24;

- оптичним прицілом ПСО-1 вартістю – 4100 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 12:32 – 12:37;

- оптичним прицілом ПСО вартістю – 4100 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 12:53-12:58;

- ножем виробництва фірми "BuckKnives" вартістю – 1800 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 12:53-12:58;

- ножем виробництва "LinderSolingen" вартістю – 3100 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ножем виробництва фірми "BuckKnives" вартістю – 1800 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ножем часів першої світової війни з умовною назва "ніж прихованого носіння" на якому мається напис "Хет" вартістю – 3150 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ножем європейським Бундесверу "траншейний" вартістю – 4000 грн., відображеним на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ножем фірми "Puma" вартістю – 3800 грн., піхви від якого відображені на кадрі оперативного відеозапису здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- ножем мисливським з піхвами виробника ТОВ "Златоустівська збройна компанія" Росія вартістю 1800 грн., відображеними на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- оптичним прицілом ПСО -1 вартістю – 4100 грн., трьома оптичними прицілами (назва не відома) виробництва Японія 4-х та 6-ти кратної дії вартістю – 5200 грн. кожний, відображеними на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 17:09-17:20;

- біноклем морським часів другої світової війни виробництва Німеччина вартістю – 17000 грн., відображеному на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 23:54-24:00;

- ножем мисливським виробника ТОВ "Златоустівська збройна компанія" Росія вартістю 1800 грн., відображеному на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 23:54-24:00;

- сьома оптичними прицілами ПСО вартістю – 4100 грн. кожний, які зі слів потерпілого знаходились в зеленому чохлі, відображеному на кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 28:47-28:50;

- розкладним ножем кустарного виробництва вартістю 300 грн., відображеному в кадрі оперативного відеозапису, здійсненого під час обшуку спеціалістом НДЕКЦ при ГУМВС України в Полтавській області 29:26-29:38;

-мисливською рушницею виробництва Бельгія «Bayard» вартістю – 23900грн., зображеною на фотографії ЦГЗ ГУМВС України в Полтавській області після проведення обшуку для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області;

Продовжуючи досудове слідство, 25.03.10 слідчий Буряк Д.М. за участю оперативних співробітників УБОЗ ГУМВС в Полтавській області, працівників підрозділу "Сокіл" на підставі дозволу власників житла, по кримінальній справі № 10230241 провів огляд приміщень за адресою Харківська область, смт. Кегичівка, вул. Будівельників, 14, кв. 4, яка належить Скидану Ю.Ф. та будинку, який належить Скидану Ф.С. за адресою смт. Кегичівка, вул. Привокзальна, 9.

Під проведення оглядів, внаслідок допущеної слідчим Буряком Д.М. службової недбалості (за цим фактом матеріали кримінального провадження № 42013180020000015 від 07.03.14 відносно Буряка Д.М. направлені з обвинувальним актом до Октябрського районного суду м.Полтави) без фіксації про це в протоколах були вилучені належні Скидану Ю.Ф. наступні речі:

- малокаліберна гвинтівка ТОЗ 1201 калібру 5,6 мм, відображена на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:05 – 01:08, яка згідно представленого потерпілим технічного паспорту має заводський номер 7874;

- малокаліберна гвинтівка ТОЗ 1201 калібру 5,6 мм, відображена на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:05 – 01:08, яка згідно представленого потерпілим технічного паспорту має заводський номер 8363;

- малокаліберна гвинтівка ТОЗ 1201 калібру 5,6 мм, відображена на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:05 – 01:08, яка згідно представленого потерпілим технічного паспорту має заводський номер 7910;

- 5 оптичних прицілів ПСО, які зі слів потерпілого знаходилось в брезентовому чохлі, відображеному на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:05 – 01:08;

- два підсумки для патронів 7,62х54R до рушниці "Мосіна" зразка 1891-1930 р.р., відображеними на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:05 – 01:08;

-п"ять коробок мисливських патронів 7,62 х 54RFMJ "Екстра", відображених на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:13;

- учбовий патрон 12,7х108 мм до крупнокаліберного кулемету, відображений на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:16-01:19;

- пневматична рушниця 4,5 мм, відображена на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:28-01:33;

- патрони цільові, зі слів потерпілого по типу "Олімп" в кількості 2 упаковки по 500 шт. в кожній, відображені на кадрах відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:35-01:38, 01:52-01:54;

- два цинки із спортивно мисливськими патронами по 3000 шт. в кожному, відображених на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:51-01:53;

- поліетиленові пакети в кількості 12 шт., в яких зі слів потерпілого в кожному пакеті знаходилось по 600 шт. спортивно – мисливських патронів, відображених на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:51-01:53;

- дві поліетиленові упаковки, в яких зі слів потерпілого знаходились патрони 7,62х39 мм марки "Таско" по 1440 патронів в кожній упаковці, відображені на кадрі відеозапису, здійсненого ЦГЗ ГУМВС в Полтавській області після проведення огляду для висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ Полтавської області 01:06.

Крім цього, внаслідок неналежного виконання службових обов‘язків, Буряк Д.М. вилучені під час оглядів речі Скидана Ю.Ф. для ун

Автор:
Предыдущий материал

ДАІшні орли Авакова влаштували у Рівному неймовірно брутальне беззаконня

Следующий материал

В ГАИ зассали штрафовать яйценюха

Коментарии (0)