Ответы: 1
ДАШКА ШЕВЧЕНКО
2017-10-13 10:31
1. Жанар 2. здік, трбиелі. 3. Жасы оиды, шындыты айтады, ділдік шін кресе біледі. 4. Жасылыты жанына жолдас етеді. 5. Ебекор, ізденімпаз, алыр, трбиелі, удесіне берік.