Ответы: 1
Даня Лешков
2017-09-30 09:12
з оьбасымды мен жасы кремін, сыйлаймын. кем не айтса да дрыс айтатын адам. Ананы бер десе, кеп берем. Мені анам мені е басты азынам, таматы жеп боланнан кейін, брін жинап ыдыс ая жуамын. Жуып боланнан кейін, анам мені бетімнен сйіп, шатап ояды. Бізді атамыз,отбасымызды ішіндегі е аылды адам. Мен оны рметтеймін. Маан кптеген аыл-кеестер айтады. Ал жем болса, мені кні бойы еркелетіп жреді. йытар алдында, ержрек батырлар туралы ертегілер айтады. Мені сіілім маан араанда еркелеу, біра мен оны жасы крем. р ылыы тп ттті. Анам Дкеннен йге кіргенде, оны дорбасын ктеруге кмектесіп трамын. Отбасымды жасы кре м!