Ответы: 1
Рита Тарасенко
2017-09-30 19:16
Самастойныя: Назоўнік (хто,што?). Прыметнік (які,чый?). Лічэбнік(колькі,каторы?). Займеннік Дзеяслоў(што рабіць,што зрабіць?) Прыслоўе(як,дзе,калі?) Службовыя: Прыназоўнік Злучнік Часціца Выклічнік(адзельная часціна мовы)