клон!
СРОЧНО

Ответы: 1
Лерка Орехова
2017-10-01 10:12
В лесу- сущ. неодуш. 2 скл. м.р. ед ч. П.п. Запах — сущ. неодуш. 2 скл м.р. ед.ч. Им.п. Коры- сущ. неодуш. 1 скл. ж.р. ед.ч. Р.п. Листьев-сущ. неодуш. мн.ч. Р.п. Весна- сущ.неодуш. 1 скл. ж.р. ед.ч. Им.п. Воздух-сущ. неодуш. 2 скл. ед.ч. Им.п. Небосклон- сущ. неодуш.2 скл. м.р. Им.п. Вот! Удачи