Ответы: 1
Vyacheslav Yakimenko
2017-11-15 13:04
7,6*6,9-1,5*6,8+6,8*13,9=136,76