клинающая Богом». Имя Елизавета широко распространено в мире, и помимо европейских форм, ставшими самостоятельными именами, у него есть и азиатские варианты.

Ответы: 1
ЕЛЬВИРА ПЛОТНИКОВА
2017-11-15 16:42
Елизавета атауы еврей тілінен шыан, ал аударма сзбе-сз «Мені дайым — ант», «дайа ибадат ету», «даймен сйлесу» дегенді білдіреді. Элизабетті есімі дниеде кеінен таралан, ал туелсіз атаулара айналан еуропалы нысандардан баса, ол Азия нсалары да бар.