Ответы: 1
Ксюша Пичугина
2017-09-30 18:04
Ата- ана алдындаы борыш. Отбасы кніне жазылан оушы шыармасы. р бала шін дниедегі е ымбат жандар, рине, ата-анасы. Олардан жаын адам табыла оймас. Олар бізді туанымыздан бастап, асымызда жріп,аморлы жасап, олындаы барын бізге берген. Мен ата-ананы алдындаы борышты теу ммкін емес деп ойлаймын. Себебі, оларды бізге сыйлааны баа жетпес сыйы -мір.Бл-те ымбат нрсе. Олар бізді дниеге келді, ал бізді олымыздан келетіні ол ата-анамызды ренжітпей, рашан олара кмектесіп, аморлы жасап, рметтеу ана.Оларды бізге бергенін, бізді олара беретінімізбен салыстыруа болмайды. йткені дниедегі е ымбаттысы-мір. Ал, олар бізге мір сыйлаан жандар емес пе? Біз оны баалай білуіміз керек. Міне, сол себепті, біз ата-анамыза барынша аморлы жасап, оларды уантып жру бізді парызымыз. Мен ата-анама деген махаббатымды сзбен жеткізіп айта алмаспын.Бл сздер мені олара деген ысты, шынайы сезіміммен салыстыранда ткте емес. Ата-анамны кілдеріне аяу тсірмей, оларды баытты ету шін олымнан келгенін істеймін.Олара мы алыс айтамын! Асар тауым кем а жаулыты анам – асыл жандарым