с детства воспитывала. читала мне на ночь сказки. учила меня быть добрым и честным. Я очень люблю свою бабушку.

Ответы: 1
Манана Заець
2017-10-01 08:12
Мені апамды аты Зинаида Антоновна.апам 72 де. апам бухгалтер болып жмыс істеген. апамды миі кп математиканы жаксы біледі. Ол маан кішкентай кезімне карайды. р трлі кітп оыйды. апам маан ышындыкты айтуа йретті. мен анамды те жасы кремі