Ответы: 1
Джана Поваляева
2017-11-15 15:14
депті бала сабаын жасы оиды. з зіне ктім жасап, уаытылы таматанып, мдениетті болады. депті балалар тлім-трбие крген мдениетті лкенге рмет кішіге ізет крсетеді. Оларды депті бала дейді!