Ответы: 2
Паша Пархоменко
2017-11-15 15:47
1 байт 10 бит 1 килобайт 12000 килобайт 10 мегабайт 1 гигабайт

НИКА ДЕНИСЕНКО
2017-11-15 07:09
10бит .1байт .1 килобайт. 12000 килобайт. 10 мегабайт .1гигабайт