Ответы: 1
Света Хомченко
2017-09-30 10:13
Vernomu drugu ceni net vernoe bratstvo luche bogatstvo v drujbe pravda