Ответы: 1
Вика Плотникова
2017-09-30 18:51
Жанры: Заманны актуаль мсьллре тормышчан вакыйга-кренешлрд реалистик образлар¬ны эш-гамллрен бйле шактый кискен конфликтта суртлнгн итимагый роман. Конфликты: Татар дбиятында беренче тапкыр буларак, дитчелек-кадимчелек каршылыгы мйдан¬га чыга; ул аерым кешелр м кеше белн тркем, катлау арасындагы ярдмче кон-фликтларда ачыла. Темасы: Милли трккыят Проблемалары —Миллтне бгенгесе, килчге турында кайгыртып, зкк итди мсьллр куела:а)шхес иреге, аны хокукларын яклау;) кешед дп-хлак сыйфатлары булдыру;б)трккыятне мим факторы буларак, бе¬лем алу м нрг йрнне яклау, дини белем белн берг дньяви белем бирне кн тртибен кую;в)халыкка а-белем бир максатында, авыл-ларга йреп, китап тарату эшен, ягъни халыкчылыкны яклау;г)миллт тшенчсен ки мгънсенд, ягъ¬ни дин кардшлеге буларак крст, социаль тигезлек идеясен таяну;—хатын-кыз азатлыгы шхес ирегене м¬им бер тармагы итеп карала м алгы планга куела;—мхббт иреге, гаил кору мсьллрен¬д шхси телк-омтылышлар яклана;—Европа м рус дбиятларында ки та-ралыш алган «табигый кеше» концепциясе, ягъни гадти реаль кеше мнфгате зкк куела м миллт тшенчсе белн бйл-нешт карала.