Ответы: 1
Тарас Горецькый
2017-11-15 12:30
Емдеу орындарыны жмыстары туралы бір ауыз сзбен айта салу оай емес. Себебі, емдеу орны бірана салада жмыс атармайды, науасты трлері андай кп болса, бл саланы жмысы да сонан аз емес. Жмыс жалпы тіркеу орнынан басталады, ол жерде науас аралатын дрігеріне тіркеліп, кріну саатын анытап, тиісті талон алады. Онан рі арай белгіленген уаытында дрігерге крінеді, дрігерді белгілеген емін абылдауа, немесе тексерілуге нсау алады.